Proteesimine

Loodus ei salli tühja kohta. Puuduvad hambad tuleb asendada.

Taastatud naeratus parandab enesetunnet. Proteesidega saab korrigeerida  esteetilisi defekte, asendada üksikuid puuduvaid hambaid või kogu hammaste rida.

Kui hamba kroon on hävinud ja säilinud vaid hambajuur, siis peale tulemuslikku juureravi on võimalik valmistada valatud tihvtköntpanus, mis tsementeeritakse juurekanalisse ja selle peale valmistatakse hambakroon.

Üldiselt jaotatakse valmistatavad proteesid:

Siia kuuluvad üksikud hambakroonid ja sildproteesid, mis kinnitatakse suusoleva(te) hamba (hammaste) külge. Mõlema puhul on vajalik oma hamba lihvimine. Seejärel võetakse spetsiaalse jäljendmassiga jäljend, mis saadetakse hambalaborisse. Seal valmistab hambatehnik mudelil tehiskroonid või sildproteesid ja arst kinnitab need sidusainega eelnevalt lihvitud suusolevate hammaste kõlge. Suhu tsementeeritud krooni ega silda ei saa patsient ise eemaldada. Kroonid ja sillad püsivad suus kindlasti kauem, kui suuhügieen on patsiendil hea.

Oluline on harjata hambaid kaks korda päevas, pehme hambaharja ja pastaga. Kuna hambahari aga ei ulatu kahjuks alati kõigisse hambavahedesse ja sildproteeside vahelülide alla, tuleks  kasutada kindlasti abivahendeid:

  • hambaniiti
  • suuremate hambavahede ja silla vahelülide alt puhastamiseks “väikest pudeliharja” meenutavat interdentaalharja ehk hambavaheharja
  • suuloputusvedelikku

Siia kuuluvad proteesid, mida patsient saab ise suust ära võtta. Need on kas partsiaalproteesid,totaalproteesid, tugibüügelproteesid ja kombineeritud proteesid(nt. kombineeritud implataatidega).

Neid kõikki proteese saab patsient ise suust eemaldada ja tagasi panna.

Arusaadavalt ei ole need nii mugavad kui on oma hambad või suust mitte eemaldatavad proteesid.

Kõige raskem periood suust eemaldatava proteesiga kohanemiseks on esimesed paar nädalat. See aeg nõuab patsiendilt kannatlikkust. Tähtis on seejuures ideaalne suuhügieen. Kui proteese teeb haiget ja seda ei ole võimalik kanda (valu söömisel või hõõrdumistunne igemes), siis pöördu kindlasti kohe arsti poole uuesti. Ära proovi ise proteese kohendada!

Kasutage kindlasti proteesiliimi, mis aitab proteesil suus paremini püsida!

Puhastamiseks tuleb protees suust eemaldada iga söögi korra järel ja puhastada näiteks voolava vee all. Ära kasuta proteesi puhastamiseks hambapastat ega muid pulbreid, sest need võivad olla abrasiivsed ja proteesi kahjustada.

Igapäevaselt on soovitav ka kasutada proteeside hooldamiseks apteegis müüdavaid vees lahustuvaid puhastustablette

Kui protees on suust eemaldatud, tuleb harjata puhtaks ka suuõõs, kuid võimalusel väldi sama harja nii proteesi kui hammaste puhastamiseks.

Proteeside valmistamise puhul annab hambaarst kindlasti soovitused ka nende hooldamiseks.

Hambaproteeside hüvitiste kohta üle 63aastastele ning vanaduspensionäridele loe: hambaproteeside hüvitised.