Hinnakiri

Konsultatsioon

25.00 €

Ravi- ja proteesiplaani koostamine

55.00 €

Digitaalne röntgenipilt 1-2 hambast

15.00 €

Visiidile mitte ilmumine

35.00 €

Tuimestussüst

13.00 €

Panoraamröntgen

25.00 €

Panoraamröntgen kliiniku väline

26.00 €

Täidised
Olenevalt suurusest ja materjalist

45-100 €


Juureravi
Kanali(te) avamine, puhastamine, laiendamine

60-165 €

Kanali(te) täitmine

60-135 €


Kirurgia
Hamba või hambajuure eemaldamine

40-70 €

Hamba või hambajuure raske eemaldamine

60-90 €

Osaliselt lõikunud tarkusehamba eemaldamine alates

alates 120 €


Implantaadid
Implantaadi konsultatsioon

20-50 €

Implantaadi (Ankylos) lõikuse 1. etapp

alates 650 €

Implantaadi lõikuse 2. etapp

70-100 €

Kuulpost (Ankylos)

230 €

Abutment ja kroon (olenevalt materjalist)

700-1050 €


Proteesimine
Metallokeraamiline kroon

420 €

Täisprotees üla- või alalõuale

alates 500 €

Osaline plaatprotees üla- või alalõuale

220-500 €

Tugibüügelprotees üla- või alalõuale

alates 600 €

Keraamilinekroon (E-Max)

alates 420 €

Zirkonium kroon

450€


Valgendamine
Hammaste keemiline valgendamine kabinetis, 60 min

170 €

Hammaste valgendamise individuaalsed kaped.

180 €

Pärlipesu

alates 90 €

Profülaktiline ladestuste eemaldamine hammastelt, kuni 30 min.

50 €


Ortodontia
Ortodontiline konsultatsioon

50 €

Reteiner 6-le hambale

120 €

Breketravi

alates 4200 €

Kaperavi

alates 4000 €

 

Alla 19-aastaste kindlustatute eest tasub Eesti Haigekassa, seega on lastele hambaravi tasuta.

63-aastastele ja vanematele ning vanaduspensionäridele tasub Eesti Haigekassa ettenähtud korras hambaproteeside hüvitist.

Kuidas lugeda hinnakirja

Kui patsient loeb hambaravi teenuste hinnakirja, siis kohtab ta tervet rida erialaseid termineid, mille täpset tähendust ei pruugi ta teada. Veelgi vähem on patsiendil võimalik määratleda oma hammaste seisundit või otsustada proteesimise võimaluste üle. Hambaarst saab ravitoolis visuaalselt suuõõnt uurides tuvastada defektsed hambad, kuid juurekanali ja juureümbrise kudede seisundi määramiseks on vajalik täiendav röntgenoloogiline uuring.
Alles siis saab panna diagnoosi, teha raviplaani ja hinnakalkulatsiooni. Seega võib olla patsiendil õigus, kes pöördus arsti poole sooviga parandada tema hamba “väike auk” ja tõepoolest – samal ravivisiidil pannakse täidis ning kõik on korras. Sageli on aga eelnevalt plombeeritud hammaste puhul tegemist küll näiliselt väikese defektiga hambas, kuid röntgenoloogiliselt uurides leiame juurekanalitest või hambaümbrise kudedest põletikulised muutused ja sellisel juhul on vältimatu juureravi, mis vajab mitut ravivisiiti ja pikemat raviaega.
Mõlema eelpoolkirjeldatud juhtumi puhul on aga teenuse hind väga erinev.

Ka kaasaegne hammaste proteesimise tehnoloogia pakub hammaste defektide ja hammaste osalise või täieliku puudumise korral palju erinevaid võimalusi nende taastamiseks. Valitud proteesiliigi hinna määravad aga proteesi konstruktsiooni keerukus ja kasutatava materjali hind.

Iga patsiendi puhul on tegemist konkreetse diagnoosi ja ravijuhuga, mis nõuab individuaalset lähenemist.
Konsultatsiooni tasu on 25 €. Selle käigus teostab hambaarst suuõõne ja hammaste ülevaatuse, teavitab patsienti tema hammaste ja suuõõne seisundist, teeb vajadusel hammastest panoraamröntgeni (25 €)
Siis tutvustab hambaarst patsiendile hinnakirja, teavitab patsienti erinevatest ravi või proteesimise võimalustest ja esitab hinnakalkulatsiooni. Erinevate metoodikate puhul teavitatakse patsienti ka võimalikest riskidest.

Meie hambaravis on teenuste hinnakiri ooteruumis, kuid oleme seisukohal, et iga patsient vajab individuaalset konsultatsiooni otsustamaks, millist teenust ta vajab ja millised on tema valikuvõimalused.

Lõpliku otsuse teeb alati patsient ise.

Tasuda saab sularahas või kaardiga.